Amning och dess fantastiska effekt på mamma och barn

Denna artikel är för ammande kvinnor som vill veta mer om amningens effekter. Det är uppenbart att det finns många barn som inte ammats som mår lika bra som de som ammats, samt många mammor som knyter väl an till sina barn även om de inte ammar! Denna text är baserad på forskarstudier.

När man ammar förändras hjärnan på den ammande mamman. Detta har nog alla ammande mammor god erfarenhet av. Under amningen bildas nya hjärnceller som stärker den empatiska förmågan hos mamman, förmodligen för att för att knyta an bättre till barnet och kunna skydda det från faror. Som de flesta vet ökar hormonerna prolaktin och oxytocin när man ammar.

Oxytocin

Oxytocin bildas i hypofysen i hjärnan. Den huvudsakliga funktionen av oxytocin vid amningen är att den aktiverar mjölken att rinna genom myoepitelcellerna. Studier från Karolinska institutet av Kerstin Uvnas-Mobery visar att oxytocinutsöndringen kan göra att man reglerar stresshormoner bättre så att kroppen inte reagerar lika kraftigt på stressiga händelser. En studie av Cox et al. (2010 fann att de ammande kvinnorna endast frisatte hälften av de stresshormoner som de icke-ammande gjorde! Man blir också socialare och mer intresserad av att skapa sociala kontakter! Oxytocinfrisättningen har avslappnande effekt för både mamma och barn och sänker blodtrycket. Den ökar även kroppstemperaturen hos både mamman och barnet. Oxytocinfrisättning sker även när man är hud-mot-hud med sitt barn, men denna är inte lika stark som utsöndringen vid amning.

Amning hjälper kroppen efter förlossningen

Direkt efter förlossningen och i några veckor framöver gör också oxytocin att livmodern minskar tillbaka till sin vanliga storlek. Detta brukar kännas som kramper i magen när den första tiden då man ammar. Många upplever även att de går ner till sin normalvikt betydligt snabbare när de ammar.

Prolactin

Prolactin är ett annat hormon som frisätts under amningen. Detta hormon påverkar mamman på likande sätt som oxytocin och kan minska rädsla och nervositet genom att stänga ner delar av amygdalan vid stress (Kirsch 2005).

Amning skapar fler hjärnceller

Ju längre man ammar, frisätts mer prolactin och oxytocin vilket skapar fler nervceller i hjärnan och triggar lugn och ro systemet. En studie av Kim et al (2011) gjorde fMRI scanning av hjärnan hos mödrar som ammade och mödrar som inte ammade två-fyra veckor efter de fött barnet. Man lät dem höra på inspelningar av hur deras bebis grät. Det visade sig att de ammande mödrarna hade en klart starkare och mer utbredd hjärnrespons när de fick höra deras barn gråta, särskilt i områdena i hjärnan: superior frontal gyrus, striatum och amygdalan.

Konceptet milk brain syftar på att man känner sig något glömsk och förvirrad under perioden då man ammar. Det är därför lätt att tro att man blir dummare av amningen. Detta har visat sig vara ett falskt koncept då studier pekar på att ammande mammor faktiskt blir mer fokuserade, organiserade och att deras sinnen blir mer känsliga under amningen. Den naturliga förklaringen till detta är att en mamma till en nyfödd måste vara smart angående sitt barn. De måste kunna förutse faror och kunna tolka signaler hur hur deras barn mår. Kanske blir den ammande mamman så fokuserad på barnet och potentiella faror att det är lätt att glömma bort var man lagt nycklarna eller telefonen. 

Under den tredje trimetern vid graviditeten blir hjärnan faktiskt lite långsammare eftersom utbytet av nya hjärnceller minskas och hjärnans storlek minskas något. Detta förklarar varför man kan känna sig så snurrig och borta under sista delen av graviditeten. Dock, så fort man har fött barnet och amningen kommer igång ökar cellförnyelsen och hjärnan återgår till sin normala storlek. Dessutom har ammande kvinnor jämfört med icke-ammande kvinnor fler glialceller i hjärnan. Dessa celler stöder neuronerna genom att importera energi och exportera avfallsprodukter. Hjärnans fokus på barnet under amningen kan också göra att man glömmer bort den ibland traumatiska förlossningen.

Andra studier av Tomizawa et al. (2003) visar att dessa förändringar i hjärnan som gör den ammande mamman mer fokuserad, närvarande och organiserad verkar vara permanenta. Detta varar alltså både genom deras resa som föräldrar och senare kanske mor eller farföräldrar! WHO har gjort en review över de långvariga effekterna av amning, läs här.

Forskning pågår just nu som undersöker om amning även kan minska risken av livmoder och bröstcancer, något man fått indikationer om.

Amning och barnet

Vad det gäller barnet, finns det många fördelar med amning. De flesta känner till att det minskar risken för allergier och sjukdomar (genom att barnet får mammans antikroppar genom bröstmjölken), men ny forskning av Ottolini et al (2019) visar också på att ett barn som blivit ammat skapar en mer effektiv organisering av de vita hjärncellerna i hela hjärnan.

Om man vill amma men har problem, finns ett syntetiskt oxytocin, Syntocinon, som nässpray. Detta är receptbelagt (se Fass).

Vi på Babyleo säljer amningsinlägg i bambu som kan tvättas på 60 grader om och om igen! De är lätt konformade för att sluta om bröstet bättre och är supermjuka mot din känsliga hud. Tänk på miljön och använd mindre engångsprodukter! 

Läs om fler studier här:

How Breastfeeding Changes Your Brain

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *